Skip to content

Uttalelse om klipping av flyvefjær hos fugler

  Dette er et utdrag av Rådets vurdering. Her kan du laste ned og lese hele uttalelsen med faktagrunnlag og Rådet for dyreetikks vurdering av klipping av flyvefjær.
  Denne uttalelsen er også tilgjengelig på engelsk.

  Rådets vurdering

  Rådet for dyreetikk finner ikke vitenskapelig støtte for argumentene presentert i innledningen av denne uttalelsen, snarere tvert imot. Å frata fugler evnen til å fly, frarøver dem deres mest grunnleggende og definerende egenskap. Millioner av år med evolusjon og biologiske tilpasninger forsvinner ikke bare fordi det er enklere å fjerne muligheten for å fly enn å tilrettelegge for atferden. Riktignok kan flyvefjærklippede fugler holdes utendørs, men det kan man også gjøre med fugler tilvendt flyvesele eller ved bruk av volierer. Å la fuglen være ute, fordrer derfor ikke i seg selv klipping. I denne uttalelsen har vi vist at klipping har stor negativ innvirkningen på alle de tre delene av dyrevelferdbegrepet. Rådet for dyreetikk mener også at flyvefjærklipping bryter med flere av paragrafene i dyrevernloven og dyrehelsepersonnelloven og dermed kan tolkes dithen at inngrepet burde være ulovlig.

  På bakgrunn av dette, mener Rådet for dyreetikk at flyvefjærklipping ikke skal rutinemessig utføres på papegøyefugler.

  Tags: