Skip to content

Husdyr på utmarksbeite og levedyktige bestander av rovdyr – er sameksistens mulig?