Skip to content

Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr.

Siste publikasjoner

Våre leveranser

HØRINGSSVAR

Nye lovforslag sendes ut på høring slik at ulike organisasjoner og privatpersoner kan gi sitt syn på lovforslaget og kommer med forslag til endringer og forbedringer. Slike tilbakemeldinger kalles høringssvar.

UTTALELSER

En uttalelse er ment for å opplyse om og sette fokus på et tema. De aktuelle temaene kan være valgt av RDE, eller sendt inn av andre. Uttalelser er omfattende og ender ofte i konkrete vurderinger og anbefalinger.

KORTE VURDERINGER

En kort vurdering er ment for å opplyse om og sette fokus på et tema. RDEs korte vurderinger er mindre omfattende enn uttalelsene, men ender som regel også i konkrete vurderinger og anbefalinger.

KRONIKKER

En kronikk er en større, faglig artikkel i en avis eller tidsskrift, skrevet på en lettfattelig måte uten bruk av faguttrykk. I likhet med våre andre leveranser, er kronikkene ment å opplyse om og skape debatt om aktuelle temaer.

Dyreetikkonferansen

Rådet for Dyretikk er medarrangør på den årlige Dyreetikkonferansen i samarbeid med andre organisasjoner. Dette er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.