Dyreetikkonferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk i samarbeid med andre organisasjoner.

Dyreetikkonferansen 2022

Tema for årets dyreetikkonferanse er «Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?».

Dyr tildeles verdi og rettigheter på grunnlag av sin artstilhørighet – og behandles deretter. Mange hundeeiere har ingen betenkeligheter med å bruke titusenvis av kroner på operasjoner og behandlinger av dyrene sine. Vi skylder da vår beste venn såpass. Tanken på å gjøre det samme for en gris eller en kylling er latterlig. Vi sørger når hamsteren vår dør, men kaller det svinn at 54 millioner oppdrettslaks døde i merdene i 2020.

Hva er grunnen til av vi behandler dyr så forskjellig? Må – eller bør – det være strengere krav for hold av kjæledyr sammenliknet med hold av produksjonsdyr? Er formålet med å produsere mat så viktig at det er etisk forsvarlig å holde dyr under forhold som ikke er i tråd med deres naturlige behov?

Når: onsdag 16. november 2022
Tid: 10.00-14.30
Hvor: Litteraturhuset i Oslo, rom Skram
Pris: Gratis
Lunsj: gratis lunsj hvis du har meldt deg på
Påmelding: send e-post til kristian.ellingsen@vetinst.no
StreamingArrangementet blir streamet. Du trenger ikke å melde deg på for å delta via streaming.

Program

10.00-10.10 – Velkommen og praktisk info
Knut Bøe, professor i etologi, NMBU, leder av Rådet for dyreetikk

10.15-10.40 – Filosofiens gjenoppdagelse av dyr
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO

10.45   -11.10 – Hvordan har synet på dyr forandret seg?
Runar Døving, professor i sosialantropolog ved Høyskolen Kristiania

11.15-11.40 – Hva kan veterinærfaget si om hvorfor vi behandler dyr forskjellig?
Torill Moseng, administrerende direktør for Veterinærinstituttet

11.40-12.25 – Gratis lunsj for alle påmeldte

12.30-12.55 – Hvilke utfordringer ser forvaltningen knyttet til ulike syn på dyrs egenverdi?    Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet

13.00-14.30 – Paneldebatt med foredragsholderne + Live Kleveland i Dyrevernalliansen
Ordstyrer Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS

Last ned programmet.

 

Tidligere konferanser