Dyreetikkonferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk i samarbeid med andre organisasjoner.

Dyreetikkonferansen 2022

Dyreetikkonferansen 2022 med tittelen «Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?» gikk av stabelen 16. november på Litteraturhuset i Oslo.

Konferansen ble åpnet av Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU og leder av Rådet for dyreetikk. Vi hadde rundt 200 deltakere, hvorav omtrent halvparten var fysisk tilstede i salen mens resten fulgte på nett. Vi fikk foredrag fra Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, Runar Døving, professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania og Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet. Etter innleggene ble det paneldebatt med foredragsholderne, samt Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Debatten skapte stort engasjement og ble kyndig styrt av Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS.

Rådet for dyreetikk ønsker å takke for deltakelsen og håper å se alle igjen neste år.

Opptak

Program

10.00-10.10 – Velkommen og praktisk info
Knut Bøe, professor i etologi, NMBU, leder av Rådet for dyreetikk

10.15-10.40 – Filosofiens gjenoppdagelse av dyr
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO

10.45   -11.10 – Hvordan har synet på dyr forandret seg?
Runar Døving, professor i sosialantropolog ved Høyskolen Kristiania

11.15-11.40 – Hva kan veterinærfaget si om hvorfor vi behandler dyr forskjellig?
Torill Moseng, administrerende direktør for Veterinærinstituttet

11.40-12.25 – Gratis lunsj for alle påmeldte

12.30-12.55 – Hvilke utfordringer ser forvaltningen knyttet til ulike syn på dyrs egenverdi?    Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet

13.00-14.30 – Paneldebatt med foredragsholderne + Live Kleveland i Dyrevernalliansen
Ordstyrer Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS

Tidligere konferanser