Dyreetikkonferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk i samarbeid med andre organisasjoner.

Dyreetikkonferansen 2019

Konferansen ble avholdt 21. november 2019. Informasjon om neste konferanse kommer høsten 2020.

Tema på konferansen 2019: Menneskets mest avlede venn? Dagens hundeavl i etisk lys. 

Tidligere konferanser