Dyreetikkonferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk i samarbeid med andre organisasjoner.

Dyreetikkonferansen 2020

Når: torsdag 24. september kl. 10 – 12
Hvor:
digital konferanse via Zoom
Tema: Velferd i isolasjonens tid

Mer informasjon og program kommer nærmere konferansen. 

Tidligere konferanser