Skip to content

Dyreetikkonferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Konferansen arrangeres av Rådet for Dyreetikk.

Mina og Snufs
Fotograf: Inger Helen Stenevik. 

Dyreetikkonferansen 2024

Mer informasjon om årets konferanse deles her fortløpende, så følg med!
 

Tidligere konferanser