Skip to content

Kontakt oss

Rådet for dyreetikk ønsker innspill fra publikum om hold og bruk av dyr.

Er det noe du ønsker å informere Rådet for dyreetikk om, kan du sende oss en epost.
Innspillene vil være viktige for vårt fremtidige arbeid.

Sekretariat

Cecilie Marie Mejdell (sekretær)
Veterinærinstituttet
Postboks 64, 1431 Ås
Telefon: 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no