Rådet for dyreetikk ønsker innspill fra publikum om hold og bruk av dyr.

Er det noe du ønsker å informere Rådet for dyreetikk om, kan du sende oss en epost.
Innspillene vil være viktige for vårt fremtidige arbeid.

Sekreteriat

Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær)
Veterinærinstituttet
Postboks 64, 1431 Ås
Tlf: 91 70 29 70
E-post: Kristian.Ellingsen@vetinst.no