Skip to content

rovdyr

Reindrift

    Reindriften er en arealkrevende næring som primært drives av samiske utøvere. Reindrift drives i klimatisk utsatte områder og baserer seg  på bruk av utmarksbeite hele… Read More »Reindrift