Tag Archives forstruts

Oppdrett av struts

Avgitt mai 1996 Strutseoppdrett for kjøttproduksjon er en ny næring som de siste 5-10 årene har vakt stor interesse verden over. Til Norge ble struts først importert våren 1995. Forventninger om høye kjøttpriser og stor markedsandel for strutsekjøtt har gitt svært høye livdyrpriser. Struts er en lite domestisert art med spesielle adferdsmessige behov. Man har […]

Les mer...