Tag Archives forxenotransplantasjon

Xenotransplantasjon

NOU 2001: 18 om xenotransplantasjon har vært på høring. Rådet for dyreetikk har i den forbindelse gitt en vurdering av dyreetiske og dyrevelferdsmessige sider av saken. Rådet understreker viktigheten av full offentlig styring og kontroll med xenotransplantasjon. Rådet støtter forslaget om opprettelse av en egen nemnd og en biobank. Rapporten fra utvalget som har vurdert […]

Les mer...