Skip to content

5. Nyhet

Årsrapport 2020

    I 2020 har Rådet for dyreetikk arrangert Dyreetikkonferansen digitalt, deltatt på flere møter og konferanser samt besvart henvendelser fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, forskere og privatpersoner… Read More »Årsrapport 2020

    Årsrapport 2019

      Rådet for Dyreetikk fikk ny sammensetning i 2019. Det nye rådet har uttalt seg i flere høringssvar, arrangert Dyreetikkonferansen samt besvart henvendelser fra media, organisasjoner,… Read More »Årsrapport 2019