Tag Archives forimport

Ulovlig innførte dyr, avliving som forvaltningspraksis

Avgitt desember 1997 Det oppdages tid om annet levende dyr som er ulovlig innført til Norge. Rådet for dyreetikk mener at myndighetene i for stor grad tyr til avliving av angjeldende dyr i slike situasjoner. Avliving er en lite arbeidskrevende og således lettvint og løsning på problemet, men etter Rådets syn ikke uten videre en […]

Les mer...

Etiske problemstillinger ved import av animalske produkter

Avgitt august 1996 Nye handelspolitiske beslutninger gjør at Norge kommer til å importere langt mer kjøtt og andre animalske produkter enn tidligere. En stor del av disse varene er produsert under forhold eller med innsatsfaktorer som ikke er tillatt i Norge. Dette kan f.eks. være tvangsfôring, operative inngrep, dårligere plassforhold for dyra eller bruk av […]

Les mer...