Tag Archives forpil og bue

Jakt med pil og bue

Følgende tekst er et utdrag fra uttalelsen. Rådets vurdering Etter Rådets syn er det av vesentlig betydning at dyras lidelser er lavest mulig når de skal avlives, uansett metode. Før jakt med pil og bue eventuelt kan tillates, mener Rådet at det må dokumenteres at jakt med pil og bue ikke fører til mer lidelser […]

Les mer...

Jakt med pil og bue

Direktoratet for naturforvaltning vurderer å tillate jakt med pil og bue, som en forsøksordning. Rådet har gitt følgende vurdering av dette spørsmålet. Det Dyreetiske Råd, vårt danske motstykke, frarådet i 1993 at jakt med pil og bue ble tillatt som en prøveordning i Danmark. Bakgrunnen for at dette ble frarådet var bl.a. at det kunne […]

Les mer...