Skip to content

Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving