Tag Archives foroppdrett

Oppdrett av krokodiller i Norge

Veterinærmyndighetene har bedt Rådet for dyreetikk uttale seg om dyrevernmessige og etiske konsekvenser av en eventuell dispensasjon for å drive oppdrett av krokodiller i Norge. Rådet peker i sin uttalelse på at det ikke er tradisjon for å holde krypdyr i fangenskap i Norge, og at det finnes svært lite innenlandsk kompetanse på krokodiller innen […]

Les mer...

Oppdrett av struts

Avgitt mai 1996 Strutseoppdrett for kjøttproduksjon er en ny næring som de siste 5-10 årene har vakt stor interesse verden over. Til Norge ble struts først importert våren 1995. Forventninger om høye kjøttpriser og stor markedsandel for strutsekjøtt har gitt svært høye livdyrpriser. Struts er en lite domestisert art med spesielle adferdsmessige behov. Man har […]

Les mer...