Skip to content

Er det mulig å bruke rensefisk på en etisk og velferdsmessig forsvarlig måte i norske oppdrettsanlegg?

Årsrapport 2019

    Rådet for Dyreetikk fikk ny sammensetning i 2019. Det nye rådet har uttalt seg i flere høringssvar, arrangert Dyreetikkonferansen samt besvart henvendelser fra media, organisasjoner,… Read More »Årsrapport 2019