Arkiv

Forsiden

Vekommen til hjemmesiden til Rådet for dyreetikk.

Vi jobber for tiden å oppdatere dette nettstedet slik at det skal bli lettere å finne frem.
Vi holder også på å lage Rådet for dyreetikks Facebook-side.

—————————————————————————————

Høringssvar: Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv, februar 2017

Ulvebilde

Kort vurdering: Frykt og håndtering av husdyr, desember 2016

scared kitten

Konferanse: Dyreetikkonferansen, 23. november 2016

1280px-Bulldog_portrait_Frank

Høringssvar: Endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskravjuni 2016

Konferanse: Dyreetikkonferansen, des 2015

Mor og barn i dyreriket

Kort vurdering: Bruk og kast i husdyrproduksjonen – et samfunnsetisk problem, juni 2015

little white goat

Kort vurdering: Etiske vurderinger av dagens saueavl, juni 2015

Sau og lam_original_høy oppløsning

Kronikk: Født for å dø, mai 2015

a baby chick with three eggs

Høringssvar: NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?, april 2015

mink-300x200

Uttalelse: Etiske vurderinger av fangstmetoder i kommersielt fiske, nov 2014

HI-fiskeri

Konferanse: Dyreetikkonferansen, aug 2014

Dyreetikkonferansen

Uttalelse: Ansvaret for dyrenes velferd, des 2013

Kanin

Svar på brev fra LMD: Rett til å motsette seg omplassering når dyr er tatt fra eier, des 2013

Høringssvar: Veileder til holdforskriften for storfe, okt 2013

Storfe

Konferanse: Dyreetikkonferansen 2013aug 2013

Isbjorn_Dyreetikkonferansen

Kronikk: Bevisstløs i handlingsøyeblikket, juli 2013

preview_COLOURBOX1183760


Brev til LMD: Rett til å motsette seg omplassering når dyr er fratatt eier, juni 2013


Høringssvar: Utkast til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus, april 2013

Asiatisk elefant


Høringssvar: Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun, sept 2012

preview_COLOURBOX955978


Konferanse: Dyreetikkonferansen 2012sept 2012

Kronikk: Liv eller død for våre firbeinte pasienterdes 2011
Kirurgi hund

Høringssvar: Forskrifter om omsetning og midlertidig hold av dyr, og karantenestasjon for hund og kattdes 2011

woman walking pack of dogs motion blur

Vurdering: Jakt med pil og buesept 2011

Buejeger

Høringssvar: Forskift om transport av dyrmai 2011

Horse in the van on bright summer day

Uttalelse: Etiske vurderinger av dagens hesteholdmai 2011

Hest_Colourbox

Ny bok: Verdt å vite om dyras livmars 2011

bokforside_dyrevelferd

Høringssvar: Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyrfeb 2011

veterinaer

Uttalelse: Etiske vurderinger av dagens hundehold, des 2010

hund1

Høringssvar: Utkast til forskrift om hold av pelsdyrmai 2010

mink

Brev: Avbryting av klørne på levende krabber, mai 2010

Krabbe_colourbox626582

Uttalelse: Rovvilt og beitende husdyr, mars 2010

lam

Referat: Seminar om hundehold, mars 2010

hund3

Høringssvar: Utkast til forskrift om fremvisning av dyr, januar 2010

sirkus

Høringssvar: Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving, desember 2009

laks1

Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving

Høringssvar: NKKs etiske retningslinjer for hold av hund, november 2009

hund2

Høringssvar til NKK om hold av hund

Uttalelse: Utsetting av fisk i ferskvann, oktober  2009

liten-fisk

Utsetting av fisk i ferskvann

Uttalelse: Immunologisk kastrering av svin, oktober  2009

gris1

Immunologisk kastrering av svin

Uttalelse: Dagens husdyravl i et etisk perspektiv , avgitt juni 2009

griser
Dagens husdyravl i et etisk perspektiv


RÅDET FOR DYREETIKK

Det første Rådet for dyreetikk ble under navn av Landbruksdepartementets etikkutvalg, opprettet og trådte i funksjon våren 1993. I juli 1995 ble utvalgets navn endret til ”Rådet for dyreetikk”.

Landbruks- og matdepartementet besluttet høsten 2002 at Rådet for dyreetikks virksomhet skulle stilles i bero fra 01.01.2003 i påvente av Stortingets behandling av St. meld. nr. 12 (2002 – 2003) Om dyrehold og dyrevelferd.
Regjeringen fremmet i meldingen forslag om at Rådets arbeid skulle opprettholdes og videreføres, om enn med et noe endret mandat og sammensetning. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget i meldingen, og uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet som Rådet hadde utført.

Rådet for dyreetikk har syv medlemmer. Leder og fagetikeren er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) på fritt grunnlag. De øvrige fem medlemmene, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner.

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email