Skip to content

Dyreetikkkonferansen 2023

  Mina og Snufs

  Dyreetikkonferansen 2023 hadde tittelen “Er kjærlighet nok? Når omsorgen for dyr går galt» og ble arrangert 12. desember på Litteraturhuset i Oslo.

  Konferansen ble åpnet av Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU og leder av Rådet for dyreetikk. Til tross for det triste temaet samlet konferansen rundt 150 deltakere, hvorav halvparten var fysisk tilstede i salen mens resten fulgte med på nett. Vi fikk foredrag om grunnlaget for empati fra Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO og varamedlem i Rådet, og deretter om sammenhengen mellom kjærlighet og kunnskap fra to synsvinkler, nemlig Turid Buvik, leder av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr, og Morten Tønnesen, professor i filosofi ved UiS. Karianne Muri veterinær og seniorforsker ved veterinærinstituttet/NMBU snakket når det går galt med foredrag om dyresamling og om mishandling av dyr, barn og voksne. Til slutt snakket Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgiving, om forebygging av dyretragedier i landbruket.

  Etter innleggene ble det paneldebatt der foredragsholderne, samt Bjørnar Stavenes fra Mattilsynet, Tone Strømsnes Olsen fra Økokrim, Bodhild Fjelltveit fra Norges Bondelag og Anne Lise Skoie Risøen fra Dyrebeskyttelsen deltok. Debatten ble ledet av Cecilie Mejdell, sekretær i Rådet.

  Rådet for dyreetikk ønsker å takke for deltakelsen og håper å se alle igjen i 2024.

  Opptak

   

  Program

  10:00 – 10:10      Velkommen og praktiske opplysninger.
  Knut Bøe, leder av Rådet for dyreetikk


  10:10 – 10:40     Grunnlaget for empati med dyr og mennesker.
  Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO


  10:40 – 11:00     Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
  Del I: Turid Buvik, atferdskonsulent, leder av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr


  11:00 – 11:10     Pause


  11:10 – 11:30     Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
  Del II: Morten Tønnesen, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger

   

  11:30 – 12:10     Når det går galt.

  Karianne Muri, seniorforsker, veterinær, Veterinærinstituttet/NMBU

  11:30 – 11:50 Når ønsket om å hjelpe blir skadelig: Hamstring av dyr.

  11:50 – 12:10 Mishandling av dyr, barn og voksne: Hva er sammenhengene?

   


  12:15 – 13:00      Lunsj – lett servering for de påmeldte


  13:00 – 13:30      Forebygging av dyretragedier i landbruket.
  Halle Arnes, fagkoordinator HMS, Norsk Landbruksrådgiving


  13:30 – 13:40     Pause for opprigging til paneldebatt


  13:40 – 14:50     Paneldebatt: Hvordan best forebygge vanskjøtsel og mishandling av dyr.

   

  I paneldebatten deltar foredragsholderne Turid Buvik, Morten Tønnesen, Karianne Muri og Halle Arnes, og i tillegg Bjørnar Stavenes fra Mattilsynet, Tone Strømsnes Olsen fra Økokrim, Bodhild Fjelltveit fra Norges Bondelag og Anne Lise Skoie Risøen fra Dyrebeskyttelsen. Debatten ledes av Cecilie Mejdell.