Skip to content

Jakt med pil og bue

Kastrasjon

    Dyrevernloven er ikke konsekvent når det gjelder adgangen til å kastrere dyr. For enkelte arter er kastrasjon forbudt, mens andre arter kan kastreres av lekfolk… Read More »Kastrasjon