Skip to content

Publikasjoner

Kastrasjon

    Dyrevernloven er ikke konsekvent når det gjelder adgangen til å kastrere dyr. For enkelte arter er kastrasjon forbudt, mens andre arter kan kastreres av lekfolk… Read More »Kastrasjon

    Reindrift

      Reindriften er en arealkrevende næring som primært drives av samiske utøvere. Reindrift drives i klimatisk utsatte områder og baserer seg  på bruk av utmarksbeite hele… Read More »Reindrift