Dyreetikkkonferansen 2013

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Årets konferanse finner sted på Litteraturhuset i Oslo 22. august 2013 og temaet er:

Dyrs natur under press
Hvordan vi former dyr i vårt bilde