Skip to content

Utkast til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus

    Rådet for dyreetikk har tidligere støttet et forslag om forbud mot bruk av asiatisk elefant i sirkus (Høringssvar til forskrift om fremvisning av dyr, 2010). Rådet mener at det finnes tungtveiende grunner som tilsier at elefanter ikke skal holdes eller fremvises i sirkus.

    Ut i fra dagens situasjon mener Rådet at det ikke er mulig å gi asiatiske elefanter i sirkus et akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i høringsbrevet. Rådet for dyreetikk ønsker derfor et forbud mot hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus.

    Last ned høringssvaret:

    Høringssvar MT forskrift hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus 2013 (pdf)