Skip to content

Webinar om forsøksdyr og etikk

  Onsdag 26. mai deltok rundt 100 personer på webinaret om forsøksdyr og etikk arrangert av Norecopa og Rådet for dyreetikk. Det ble holdt foredrag om etikk i vurderingen av forsøksdyrsøknader, etikk ved bruk av fisk og ville dyr i forskningen, samt om Stortingets forhold til etikk og forsøksdyr. Det ble også tid til spørsmål og diskusjon.

  Det ble ikke gjort opptak av webinaret, men du kan se presentasjonene fra foredragene.

  Presentasjoner

  Program

  • Hvordan ivaretas behovet for etisk vurdering i søknader om forsøksdyr i Norge?
   Gunvor Knudsen, Mattilsynet (25 min + 5 min til spørsmål)
  • Etiske problemstillinger ved fisk som forsøksdyr – fra grunnforskning til industriell bruk
   Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet (25 min + 5 min til spørsmål)
  • Etiske problemstillinger ved forskning på ville dyr: Forsøk eller forvaltning?
   Jon Martin Arnemo, Høgskolen i Innlandet (25 min + 5 min til spørsmål)
  • Stortingets bevissthet rundt etikken ved bruk av forsøksdyr
   Geir Pollestad (Sp), leder for Næringskomitéen (10+5 min til spørsmål)
  • Inntil 15 minutter til ytterligere spørsmål / diskusjon